Green Roof Kongress 2010

World Green Roof Congress 2010   World Green Roof Congress 2010  

Nach dem grossen Erfolg im 2008 wird der World Green Roof Kongress dieses Jahr wieder in London stattfinden.

Kategorien: Greenroof Kongress
Datum: 11.02.2010